Geïnspireerd Leven

“Bijbelverhalen bevatten een oeroude, universele wijsheid die zich op persoonlijke wijze kenbaar wil maken. Dit gaat verder dan het verstandelijk aannemen van een externe waarheid en/of geloven in een specifieke religie. Het gaat eerder over een levenswijze die de verschillende dimensies van het menselijk bestaan omvat.  

Geïnspireerd Leven gaat over de bereidheid en toewijding om (met vallen en opstaan) te leven vanuit radicale liefde. Liefde in al haar aspecten: wijs, krachtig, kwetsbaar, rauw, open, gepassioneerd, vitaal, creatief, mededogend, moedig, gegrond…

Het gaat over je ten diepste herinneren en tot expressie brengen wie je werkelijk bent, wie de ander is en de transformerende kracht van fundamentele eenheid (God) en onderlinge verbondenheid (Christusbewustzijn) in jouw leven te ontdekken.” 

(Joachim Vreeman)

Raakt dit iets in jou? Wordt je hier blij van? Kan je de hunkering in je hart en/of buik voelen om deze uitdaging aan te gaan?

Wil jij:

 • meer verdieping in je persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling?
 • support om tegenslag, verlies of afscheid te verwerken?
 • helderheid op de dieperliggende oorzaken van jouw werk-, studie- of relatieproblemen?
 • meer motivatie, energie, liefde en een duidelijker richting in je leven?

Ben jij bereid om:

 • jezelf, andere mensen en de wereld, met een open mind te onderzoeken en begrijpen?
 • alles te voelen wat er te voelen valt,
 • en tegelijkertijd de identificatie met je lijden los te laten?
 • je potentieel en alle kwaliteiten die daarbij horen te durven (h)erkennen?
 • je levensmissie te ontdekken en aanvaarden?
 • betrokken te zijn met je lichaam, gevoel en denken?
 • existentiële en spirituele vraagstukken aan te gaan?

Voor meer informatie en/of het aanmelden voor één van de activiteiten, kan je rechtstreeks contact met mij opnemen via 06-53194432 of een mail sturen naar  geinspireerdleven@gmail.com.