Beleef de kracht van Inspiratie!

“Geïnspireerd vanuit mijn innerlijke drive, werkervaring en studieachtergrond (Religiewetenschappen, Geestelijke Verzorging en Psychosynthese), vertaal & integreer ik de spiritualiteit van Jezus met persoonlijke ontwikkeling op zo'n manier dat het voor iedereen toegankelijk is, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. 

Ik beschouw mezelf niet als traditioneel religieus. De transformerende kracht van Jezus' boodschap van onderlinge verbondenheid en fundamentele Eenheid (God), gaat wat mij betreft verder dan welke religie dan ook. 

Het gaat over je ten diepste herinneren en tot volle expressie brengen wie je werkelijk bent, wie de ander is en wie God is.

Jezus daagt jou en mij uit om te leven vanuit radicale liefde. Liefde in al haar aspecten: wijs, krachtig, kwetsbaar, rauw, open, gepassioneerd, vitaal, creatief, mededogend, moedig, gegrond…” 

(Joachim Vreeman)

Raakt dit iets in jou? Wordt je hier blij van? Kan je de hunkering in je hart en/of buik voelen om deze uitdaging aan te gaan?

Wil jij:

 • meer verdieping in je persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling?
 • support om tegenslag, verlies of afscheid te verwerken?
 • helderheid op de dieperliggende oorzaken van jouw werk-, studie- of relatieproblemen?
 • meer motivatie, energie, liefde en een duidelijker richting in je leven?;
 • je ademruimte vergroten in een situatie van stress, overspannenheid of burnout?
 • meer handen en voeten geven aan je geloof/ spiritualiteit?

Behalve gesprekken werk ik onder andere met geleide visualisatie, meditatie, verhalen en lichaamswerk. Hierbij leg ik de aandacht op het van binnenuit aangesproken te worden: dat je meer en meer gaat ervaren en voelen wat er binnen jouw leven wel en niet klopt en welke actie er eventueel van jou gevraagd wordt. Deze persoonlijke en praktische toepassing is het kenmerk van alle activiteiten van Geïnspireerd Leven.

Van jou vraag ik de bereidheid om:

 • jezelf, andere mensen en de wereld, met een open mind te onderzoeken en begrijpen;
 • alles te voelen wat er te voelen valt;
 • en tegelijkertijd de identificatie met je lijden los te laten;
 • je potentieel en alle kwaliteiten die daarbij horen te durven (h)erkennen;
 • je levensmissie te ontdekken en aanvaarden;
 • betrokken te zijn met je lichaam, gevoel en denken;
 • existentiële en spirituele vraagstukken aan te gaan.

Op andere pagina’s van deze website vind je meer informatie over coaching en counselingkloosterweekenden, meditatiesworkshops en mijn boek God Ervaren.

Je kunt ook rechtstreeks contact met mij opnemen via 06-53194432 of  geinspireerdleven@gmail.com voor eventuele vragen en/of het aanmelden voor één van de activiteiten.