Geïnspireerd Leven

“Geïnspireerd vanuit mijn innerlijke drive, werkervaring en studieachtergrond (Religiewetenschappen, Geestelijke Verzorging en Psychosynthese), vertaal ik bijbelverhalen naar persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt de oeroude, universele wijsheid van deze verhalen toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. 

Ik beschouw mezelf niet als traditioneel religieus. De transformerende kracht van fundamentele eenheid (God) en onderlinge verbondenheid (liefde), gaat wat mij betreft verder dan welke religie dan ook. 

Geïnspireerd leven gaat over je ten diepste herinneren en tot expressie brengen wie je werkelijk bent, wie de ander is en wie God is.

Toegepast op persoonlijke ontwikkeling, dagen bijbelverhalen jou en mij uit om te leven vanuit radicale liefde. Liefde in al haar aspecten: wijs, krachtig, kwetsbaar, rauw, open, gepassioneerd, vitaal, creatief, mededogend, moedig, gegrond…” 

(Joachim Vreeman)

Raakt dit iets in jou? Wordt je hier blij van? Kan je de hunkering in je hart en/of buik voelen om deze uitdaging aan te gaan?

Wil jij:

 • meer verdieping in je persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling?
 • support om tegenslag, verlies of afscheid te verwerken?
 • helderheid op de dieperliggende oorzaken van jouw werk-, studie- of relatieproblemen?
 • meer motivatie, energie, liefde en een duidelijker richting in je leven?

Ben jij bereid om:

 • jezelf, andere mensen en de wereld, met een open mind te onderzoeken en begrijpen?
 • alles te voelen wat er te voelen valt,
 • en tegelijkertijd de identificatie met je lijden los te laten?
 • je potentieel en alle kwaliteiten die daarbij horen te durven (h)erkennen?
 • je levensmissie te ontdekken en aanvaarden?
 • betrokken te zijn met je lichaam, gevoel en denken?
 • existentiële en spirituele vraagstukken aan te gaan?

Voor meer informatie en/of het aanmelden voor één van de activiteiten, kan je rechtstreeks contact met mij opnemen via 06-53194432 of een mail sturen naar  geinspireerdleven@gmail.com.