Waarom Bijbelverhalen?

Waarom bijbelverhalen? What’s the whole point? 

De associatie met het Christendom is uiteraard snel gemaakt, maar de reden dat ik met bijbelverhalen werk is niet perse christelijk in de ‘normale’ religieuze zin van het woord. 

Ik hanteer namelijk een heel specifieke invalshoek, namelijk: dat bijbelverhalen in oorspronkelijk bedoeld zijn als hulpmiddel om mensen te herinneren dat ze per definitie en in essentie deel uitmaken van de Fundamentele Eenheid. 

Vanuit dat perspectief staat er een traditie van duizenden jaren oud te trappelen om haar wijsheid te delen met mensen die ook bereid en moedig genoeg zijn om het pad willen gaan van een universele benadering. 

Het actuele begrippenkader van de Westerse mens is grotendeels gevormd door de christelijke traditie. Met andere woorden: zelfs mensen die nooit een bijbel hebben opengeslagen, zijn er zonder het zelf vaak te weten, via de Westerse cultuur diepgaand door beïnvloed. 

Bijbelverhalen zijn een enorm belangrijke bron van informatie. Deze verhalen werden van generatie op generatie overgeleverd. Het ging hierbij niet zozeer om letterlijke verslagen van feitelijke gebeurtenissen, maar om de kennisoverdracht van patronen en principes die in het dagelijks leven zichtbaar werden. Wat ik zie als het belangrijkste principe van bijbelverhalen is het principe van de Fundamentele Eenheid.  

Een religieuze benadering zoals het Christendom, kan daar wel of niet mee overeenstemmen. Zelf beschouw ik het bovenstaande principe als dé kern van het Christendom, maar dat wordt lang niet door iedereen zo geïnterpreteerd. Sterker nog: de Christelijke traditie heeft in de loop van de tijd bepaalde religieuze dogma’s ontwikkeld die mensen juist ervan afhouden zich te herinneren dat ze per definitie deel uitmaken van de Fundamentele Eenheid. 

Waarom is het belangrijk dat ik me dit herinner? 

Het wel of niet beseffen dat ik deel uitmaak van de Fundamentele Eenheid bepaalt de richting van mijn denken, voelen en handelen in het dagelijks leven. En uiteindelijk ook de mate waarin ik het leven als zin- en betekenisvol ervaar. De kennis dat ik deel uitmaak van de Fundamentele Eenheid staat garant voor mijn inherente waarde en die van ieder ander mens. Dit betekent dat jouw en mijn inherente waarde in werkelijkheid nergens van afhankelijk is en door niets of niemand beschadigd kan worden. 

Ten slotte terug naar de eerste vraag: Waarom bijbelverhalen? What’s the whole point? 

Bijbelverhalen functioneren als accelerators/ katalysators voor menselijke ontwikkeling. Ze bevatten wijsheden van duizenden jaren oud en maken deel uit van een levende traditie. ‘Levend’ wil zeggen: het gaat er niet zozeer om dat je (verstandelijk) gelooft wat iemand anders of een ‘heilig’ boek zegt, maar dat jij jezelf inbrengt; dat je op jouw unieke manier participeert en op jouw eigen wijze deelneemt. Het is ‘levende kennis’. Dat wil zeggen: het laat zich niet opsluiten in woorden of louter verstandelijk begrijpen; het omvat alle aspecten van het (menselijk) bestaan. Het laat zich ook niet opsluiten in één bepaalde religieuze traditie. Levende bijbelverhalen bewegen mee in de uitdrukkingsvorm van een bepaalde tijd én dagen jou en mij uit om ons te herinneren wie we werkelijk zijn. 

Dus herken je het verlangen om:

  • existentiële en spirituele vraagstukken aan te gaan.
  • jouw weerstanden en blokkades te onderzoeken en tegelijkertijd de identificatie met je lijden los te laten;
  • je potentieel en alle kwaliteiten die daarbij horen te durven (h)erkennen;

En wil je:

  • meer verdieping in je persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling?
  • meer motivatie, energie, liefde en een duidelijker richting in je leven?

Let me know en/of kom langs bij een van de activiteiten die ik aanbied.

Hartegroet, Joachim 

Paaskriebels

Eerlijk gezegd krijg ik van Pasen altijd de kriebels. Ongemakkelijke kriebels. Ik weet dat er 2000 jaar geleden iets enorm belangrijks is gebeurd. Maar wanneer ik er wat langer over nadenk zou ik eigenlijk niet precies weten wát er gebeurd is.

Vandaar de kriebels. In mijn buik.

De kriebels helpen mij herinneren dat ik überhaupt weinig begrijp van wat er in de Bijbel staat. Wat onderwees Jezus nu eigenlijk 2000 jaar geleden? Waar leefde hij voor? Wat vormde de basis van zijn onderricht en levenshouding? Wat was zijn onderliggende boodschap? Waar nodigt Jezus mij toe uit? In welk kader kan ik zijn uitspraken en levensverhaal plaatsen? Het blijft op de een of andere manier nog steeds voor mij een soort ver-van-mijn-bed-show.

Natuurlijk ben ik bekend met de traditionele uitleg van de verhalen over Jezus, maar mijn kriebels vertellen me dat er een diepere, meer persoonlijke betekenis in verscholen zit. Wat ik zie is dat religieuze mensen Jezus vaak op een veilige en comfortabele afstand houden. Juist door hem als Koning op een voetstuk te plaatsen. Of door Jezus te vereren als Gods enige Zoon.

Ik besef me dat ik zelf Jezus ook op een veilige afstand heb gehouden. Grotendeels door mijn onbewust gebrek aan (zelf)liefde. Dit kwam vrij pijnlijk aan het licht ongeveer drie maanden na het verschijnen van mijn boek ‘God Ervaren’. Ik kreeg namelijk last van depressieve buien. Het bracht me in een enorme verwarring, schaamte en onzekerheid: hoe kon ik nou als auteur van het boek ‘God ervaren’, opeens zelf te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid, waardeloosheid en zinloosheid?

Achteraf kan ik zeggen dat mijn depressiviteit niet betekende dat God mij in de steek liet, maar dat Hij juist een paar stappen dichterbij kwam. Zijn licht scheen op alle plekken van niet-liefde in mij. Alle plekken en gevoelens die ik normaal gesproken bewust en onbewust angstvallig verborgen hield, kwamen hierdoor aan het licht. Ik begreep op dat moment waarom ik al die tijd de diepere betekenis van het verhaal van Jezus op een veilige afstand heb gehouden. Jezus redt niet van buitenaf, maar transformeert mij en de wereld van binnenuit! Hij brengt mij stap voor stap dichter bij mijn natuurlijke staat van liefde, die verscholen ligt onder een kunstmatige staat van afgescheidenheid.

Al tweeduizend jaar wordt er door Christenen uitgekeken naar de wederkomst van Christus. Ze turen vaak met heel hun ziel en zaligheid in de verte op zoek naar een Joodse man van ongeveer 30 jaar oud. Maar wordt het niet eens tijd voor een nieuw perspectief? Wordt het niet eens tijd dat we met z’n allen vaarwel te zeggen tegen het traditioneel Christelijke standpunt dat God maar één Zoon zou hebben in de fysieke gestalte van Jezus van Nazareth? Dat we gaan beseffen dat de naam ‘Christus’ niet voorbehouden is aan Jezus, maar getuigt van een specifieke mindset, een levenshouding en een staat van zijn, die Jezus op een ultieme manier wist te belichamen? En dat Jezus’ levensverhaal één grote uitnodiging is aan jou en mij om met hetzelfde ‘Christus bewustzijn’ als hij in het leven te staan?

Goede Vrijdag komt er aan. De dag waarop Jezus stierf aan het kruis. De dag waarop duidelijk werd dat hij ons niet ging redden op de manier waarop we dachten. De dag waarop Jezus ons de ultieme mogelijkheid heeft gegeven om te beseffen dat Christus opstaat in de simultane herinnering van ons diepste zelf, die van de ander en God.

Vrolijk Pasen iedereen! Groeten Joachim

Ben jij gek genoeg?

Het uitgangspunt van Geïnspireerd Leven is dat de boodschap van Jezus de grenzen van een specifieke religie overstijgt. Het is in werkelijkheid een uiterst persoonlijke, concrete, krachtige en inspirerende uitnodiging aan ieder mens om te leven vanuit liefde.

Niet ‘ooit’ of ‘toen’, maar NU. Niet ‘soms’ of alleen bij bepaalde mensen of bij bepaalde gelegenheden, maar ALTIJD en bij IEDEREEN. Ja: dit is een hele uitdaging en je zult af en toe voor gek versleten worden. In mijn ervaring niet alleen door anderen, maar ook door je eigen gedachten. Liefde stijgt vaak uit boven ons eigen begrip van liefde. Liefde sluit geen enkele emotie uit, is niet soft, is zoveel meer dan romantische liefde etc. Maar liefde is de moeite waard. Jij bent zelf die moeite waard. Jij bént liefde!

Wanneer andere mensen je (nog) níet als gek bestempelen, kom dan een keer naar een meditatie of een kloosterweekend van Geïnspireerd Leven. Wie weet is het nog niet te laat voor je 😉