Psychosynthese

Psychosynthese wordt ook wel de ‘psychologie van het hart’ of ‘psychologie met een ziel’ genoemd. De grondlegger is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Hij ontwikkelde een optimistische wetenschappelijke benadering, gericht op psychische groeikracht en de mogelijkheid van zelfrealisatie. Ieder mens heeft een innerlijk centrum (zelf), die uitdrukt wie je in wezen bent. Door allerlei pijnlijke ervaringen kunnen mensen de verbinding met het zelf/ zichzelf kwijtraken. Als antwoord op dit verlies ontwikkelen we beschermingsmechanismes en overlevingspatronen die de vorm aannemen van wat psychosynthese ‘subpersonen’ noemt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De criticus: deze subpersoon heeft overal kritiek op. Niet alleen op andere mensen, maar vaker nog op jou. Wanneer je geïdentificeerd bent met deze subpersoon, ervaar je dit via voortdurende zelfkritiek.
  • De perfectionist: alles moet perfect en anders zorgt deze subpersoon ervoor dat je in de stress, angst of frustratie schiet.
  • De aanpasser: alles wat je zelf wilt wordt ondergeschikt gemaakt aan wat andere mensen, religie of bepaalde situaties van je vragen of eisen.

Subpersonen hebben ons in onze kindertijd geholpen om met pijnlijke, angstige en frustrerende ervaringen om te gaan. Deze subpersonen hebben ons dus ooit gediend en kunnen ons nog steeds dienen, maar wanneer ze het roer overnemen ontstaan er problemen. We raken ermee geïdentificeerd en worden beperkt in onze mogelijkheden.

Psychosynthese richt zich op de integratie van de verschillende subpersonen én het realiseren van wie je werkelijk bent. Hierdoor ben je in staat om de kwaliteiten van jouw subpersonen te ontdekken en gericht in te zetten. Door met aandacht, empathie en inlevingsvermogen te kijken naar wat er NU in je leven speelt, kan oude weggedrukte onderliggende pijn, maar ook al jouw kwaliteiten en potentieel aan de oppervlakte komen. Alle energie die je onbewust stak in je overlevingspatronen komt vrij tot jouw beschikking. Met behulp van psychosynthese krijg je zicht op de manieren waarop je jezelf onbewust gesaboteerd hebt en je bent in staat om jezelf hiervoor te vergeven. Je wordt meer en meer jezelf en dit heeft ook effect op jouw verbinding met de buitenwereld. Je bent in staat om je projecties terug te nemen, hechtere relaties aan te gaan en je dromen en wensen gerichter te vertalen in concrete actie. Alles in je eigen tempo, op je eigen wijze, stap voor stap, steeds meer jezelf en tegelijkertijd dieper in verbinding met anderen, de wereld om je heen en jouw unieke plek in het geheel.

Wil je samen met mij op reis om jouw potentieel, kwaliteiten en levensdoel te ontdekken? Dat kan via wandelcoaching of een van mijn andere activiteiten. Voor aanmelding en/of meer informatie: stuur een mail naar geinspireerdleven@gmail.com of bel me via: 06-53194432.

Hartegroet Joachim