Gnostic Rebel (online cursus)

(

Waar staat ‘Gnostic rebel’ voor?

Gnostic/ gnostiek staat voor ‘kennis’. Geen rationele kennis, maar oorspronkelijk innerlijk weten, oftewel: het besef van de fundamentele staat van Eenheid = Eenheidsbewustzijn.

Ieder probleem waar een mens mee te maken kan krijgen in zijn of haar leven, komt voort uit het zich (tijdelijk) niet verbonden weten met dit bewustzijn. De oplossing zit in (het vermogen tot) integratie.

Het woord ‘religie’ stamt af van het Latijnse ‘religare’ dat ‘verbinden’ betekent. Bij Gnostic Rebel staat religie voor de (her)verbinding van de mens met het Grotere Geheel.

Deze (her)verbinding betreft de mens in zijn/haar geheel: gedachten, gevoelens, lichaam en alle andere levensgebieden. Je ervaar je je eigen persoonlijke leven en het leven in het algemeen als zinvol, vreugdevol en vitaal, wanneer je leeft vanuit deze staat van Eenheid.

Omgekeerd geldt: zodra je jezelf niet verbonden weet, dan ontstaan er problemen, die, wanneer ze niet opgelost worden, over kunnen gaan in verschillende vormen van lijden. Dit varieert van gevoelens van onvervuldheid tot depressiviteit, burnout en andere vormen van zingeving- en/of psychische problematiek.

Zodra je losgekoppeld raakt van de staat van Eenheid, vindt er een zogenaamde reguleringsfase aan. Dit stelt jou in staat om wat er gebeurt is en jouw reactie erop te integreren. Wanneer deze integratie niet (voldoende) plaatsvindt, dan splitst de menselijke geest zich af. Dit is de staat van afgescheidenheid.

Onze oorspronkelijke staat is dus de fundamentele staat van Eenheid, alleen hebben we ons in de loop van jaren, geïdentificeerd met de staat van afgescheidenheid. ‘Rebel’ staat bij ‘Gnostic Rebel’ voor de weigering mee te gaan in iedere vorm en uiting van de staat van afgescheidenheid MET oog om zichzelf opnieuw te verbinden met het Eenheidsbewustzijn.

Dit proces vergt nogal wat uithoudingsvermogen, moed, compassie, gezonde zelfspot, kwetsbaarheid, overgave en vastbeslotenheid. Niet in de laatste plaats omdat onze dagelijkse structuur én maatschappelijke structuur, grotendeels gebaseerd is op (het kunnen dealen/ uithouden met) de staat van afgescheidenheid. Maar de staat van afgescheidenheid is niet onze natuurlijke en oorspronkelijke staat van zijn: diep van binnen blijven we verlangen naar huis.

Het probleem is dat de huidige vormen van religie, vaak niet op één lijn zitten met de (her)verbinding met het Grotere Geheel. Hier hebben mensen in mijn optiek opnieuw te ‘rebelleren’.

Ik ben van mening dat de Bijbel het archetypische verhaal vertelt van hoe de mens uit de staat van Eenheid is gevallen (Adam & Eva) en hoe hij/zij er weer naar terug kan keren (Jezus). Ik noem het archetypisch omdat het hier gaat om bepaalde principes die uitnodigen tot navolging, in plaats van (alleen) letterlijk/ rationeel geloofd.

Voor ‘christelijke’ mensen zie ik de uitdaging om te weigeren mee te gaan in iedere vorm en uiting van de staat van afgescheidenheid, zoals dat eventueel is meegegeven vanuit de Christelijke traditie.

Voor ‘niet-christelijke’ mensen zie ik de uitdaging om zich niet te laten bepalen door niet-constructieve uitingen van het christelijk geloof.

Als er zoveel ellende uit is voortgekomen: waarom de verhalen van de Bijbel induiken?

  1. Omdat de Bijbel ten grondslag ligt van de Westerse maatschappij: of we nu gelovig zijn of niet, ons leven wordt bewust, maar vaker onbewust, bepaald door waarden en normen, trauma’s en mogelijkheden, overtuigingen en betekenisgeving, die voortkomen uit het christelijk gedachtengoed. Willen we als mens onszelf weer verbinden met het Eenheidsbewustzijn, dan hebben we deze geïnternaliseerde stukken aan te kijken/ te integreren.
  2. Omdat onder alle beperkende dogma’s er in bijbelverhalen een enorme waardevolle routekaart naar Eenheidsbewustzijn verscholen ligt.

Ik begeleid mensen op dit pad. Vaak zelfs zonder de specifieke bijbelverhalen te benoemen en/of het over Jezus of God te hebben. Dit doe ik momenteel met name via online en wandelcoaching. In de nabije toekomst organiseer ik online en offline retraites, waarbij we met een groep gelijkgestemden voor een bepaalde periode samen op pad gaan. Voor meer informatie kun je me bereiken op 06-53194432 of via geinspireerdleven@gmail.com.